Maria Czernik

avatarMaria Czernik

Zakopane
Związek zrzesza emerytów, rencistów,inwalidów w celu: 1)poprawiania ich warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy iadministracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi; 2)integrowania i aktywizowania emerytów, rencistów i inwalidów poprzez organizowanie różnych form życia kulturalnego, artystyczne go, sportowego i turystycznego;

Zaproszenie na Powiatowy Dzień Inwalidy do Kościeliska

2018-06-14 14:57:26

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Zakopanem

Mamy zaszczyt zaprosić

Niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Tatrzańskiego - członków Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Na spotkanie z okazji Światowego Dnia Inwalidy - które odbędzie się w dniu 20.06.2018 roku o godzinie 12.00 w Kościelisku – przy ul. Nędzy Kubińca - naprzeciw Domu Ludowego w amfiteatrze.
W imieniu organizatorów

PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Rejonowego PZERiI
Maria Czernik

Organizatorzy Dnia Inwalidy
-Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R Zakopane,
-Dom Pomocy Społecznej w Zakopanem.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

„Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym PFRON”

Program spotkania z okazji IV Światowego Dnia Inwalidy występ artystyczny, poczęstunek i zabawę , które odbędzie się 12.00 w Kościelisku – naprzeciw Domu Ludowego na placu z amfiteatrem w dniu 20.06.2018 roku

1. Godz. 11.45 wyjazd z Zakopanego – zbiórka na parkingu obok Dworca kolejowego – będą podstawione busy.
2. Godz. 12.15 otwarcie uroczystości – powitanie.
3. Godz. 12.20 przemówienia zaproszonych gości.
4. Godz. 12.30 Koncert Kapeli z Witowa.
5. Poczęstunek – kawa, herbata, ciasto.
6. Godz. 12.50 - występ zespołu regionalnego Mali Dzieniszanie.
7. Godz. 13.20 – poczęstunek - obiad .
8. Godz. 14.00 - KPP Wydział Prewencji przekaże informacje na temat zagrożeń telefonicznych, internetowych, finansowych i innych na które narażone są os. Niepełnosprawne i starsze.
9. godz. 14.20 zabawa taneczna – przygrywać będzie kapela oraz DJ Krazz.
9. Godz. 15.30 planowany powrót do Zakopanego.


„Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym PFRON”


Jesteś na profilu Maria Czernik - stronie mieszkańca miasta Zakopane. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj